Timetable of Tōhoku Shinkansen

Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno Hayabusa SuperKomachi

MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ao:Shin-Aomori Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo

JR Tōhoku Shinkansen [ Mizusawa-Esashi ]
Shinaomori Akita direction / Tokyo direction

TimeTokyo direction(holiday)
6
 • T
  38Bu
7
 • T
  00Y
 • T
  44H
8
 • T
  32H
9
 • T
  25H
10
 • T
  37Y
11
 • T
  37Y
12
 • T
  37Y
13
 • T
  37Y
14
 • T
  37Y
15
 • T
  37Y
16
 • T
  23H
17
 • T
  37Bu
18
 • T
  23Y
19
 • T
  11Y
20
 • T
  11Y
 • T
  58Y
22
 • Se
  19K
 • Se
  19Bu
[an error occurred while processing this directive]

Please acknowledge that our company cannot assume the responsibility of damage and the loss caused by using this site at all.