Timetable of Tōhoku Shinkansen

Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno Hayabusa SuperKomachi

MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ao:Shin-Aomori Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo

JR Tōhoku Shinkansen [ Mizusawa-Esashi ]
Shinaomori Akita direction / Tokyo direction

TimeShin Aomori Akita direction(holiday)
7
 • AKI
  22K
 • Ao
  22Bu
 • MO
  51Y
8
 • MO
  47Y
9
 • MO
  43H
10
 • MO
  22Bu
11
 • MO
  39Y
12
 • MO
  25Y
13
 • MO
  25Y
14
 • MO
  25Y
15
 • MO
  25Y
16
 • MO
  25Y
17
 • MO
  25Y
18
 • MO
  25Y
19
 • MO
  25H
20
 • MO
  25H
21
 • MO
  12Bu
 • MO
  56Bu
23
 • MO
  03Y
[an error occurred while processing this directive]

Please acknowledge that our company cannot assume the responsibility of damage and the loss caused by using this site at all.