Timetable of Tōhoku Shinkansen

Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno Hayabusa SuperKomachi

MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ao:Shin-Aomori Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo

JR Tōhoku Shinkansen [ Shiroishi-Zaō ]
Shinaomori Akita direction / Tokyo direction

TimeTokyo direction(weekday)
6
 • T
  20Y
7
 • T
  04Y
 • T
  48Y
8
 • T
  20Y
 • T
  58Y
9
 • T
  55Y
10
 • T
  56Y
11
 • T
  58Y
12
 • T
  58Y
13
 • T
  58Y
14
 • T
  58Y
15
 • T
  58Y
16
 • T
  58Y
17
 • T
  58Y
18
 • T
  23Y
 • T
  58Y
19
 • T
  34Y
20
 • T
  32Y
21
 • T
  08Y
22
 • Ko
  39Y
[an error occurred while processing this directive]

Please acknowledge that our company cannot assume the responsibility of damage and the loss caused by using this site at all.