Timetable of Tōhoku Shinkansen

Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno Hayabusa SuperKomachi

MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ao:Shin-Aomori Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo

JR Tōhoku Shinkansen [ Shichinohetowada ]
Shinaomori direction / Tokyo direction

TimeTokyo direction(saturday)
7
 • T
  04Bu
 • T
  58Bu
8
 • T
  52Bu
10
 • T
  54Bu
12
 • T
  54Bu
14
 • T
  53Bu
16
 • T
  53Bu
17
 • T
  59Bu
18
 • T
  53Bu
19
 • T
  59Bu
20
 • Se
  55Bu
22
 • MO
  01H
[an error occurred while processing this directive]

Please acknowledge that our company cannot assume the responsibility of damage and the loss caused by using this site at all.