Timetable of Tōhoku Shinkansen

Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno Hayabusa SuperKomachi

MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ao:Shin-Aomori Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo

JR Tōhoku Shinkansen [ Shichinohetowada ]
Shinaomori direction / Tokyo direction

TimeShin Aomori direction(holiday)
7
 • Ao
  40H
8
 • Ao
  49Bu
9
 • Ao
  35Bu
10
 • Ao
  45Bu
12
 • Ao
  14Bu
14
 • Ao
  27Bu
16
 • Ao
  27Bu
18
 • Ao
  27Bu
19
 • Ao
  22Bu
20
 • Ao
  27Bu
21
 • Ao
  22Bu
23
 • Ao
  21Bu
[an error occurred while processing this directive]

Please acknowledge that our company cannot assume the responsibility of damage and the loss caused by using this site at all.